กลึงกล่อม

อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyalthia suberosa Thw.
วงศ์ : Annonaceae

ชื่ออื่นๆ   กระทุ่มกลอง, กระทุ่มคลอง, กลึงกล่อม, ชั่งกลอง, ท้องคลอง (ราชบุรี); กำจาย (นครสวรรค์); ไคร้น้ำ (อุตรดิตถ์); จิงกล่อม (ภาคใต้); ช่องกลอง (กาญจนบุรี); น้ำนอง (ปัตตานี, ภาคใต้); น้ำน้อย (เลย), ผักจ้ำ มะจ้ำ (ภาคเหนือ), มงจาม (อ่างทอง)

“กลึงกล่อม” เป็นพรรณไม้อีกชนิดที่ใบและกิ่งก้านมีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวีในหลอดทดลอง ส่วนรากและเนื้อไม้ใช้ต้มดื่มน้ำแก้ไข้ แก้ร้อนใน และขับพิษ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ  แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ขรุขระ  เรือนยอดเป็นรูปรีหรือทรงกระบอก กิ่งแตกสลับเกือบเป็นชั้น ๆ เปลือกนอกสีน้ำตาลดำ แตกเป็นร่องตามยาวลำต้นหรือย่นเป็นสันนูน มักมีราดำด่างขึ้นตามผิว  เปลือกในสีชมพูถึงแดง

ใบ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.7-3.5 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือม้วนงอขึ้น แผ่นใบเกลี้ยง สีเขียวเข้ม เส้นแขนงใบข้างละ 9-12 เส้น ออกเรียงสลับ ปลายจดเส้นถัดไป ไม่ถึงขอบใบ เส้นย่อยสานกันเป็นร่างแห ก้านใบยาว 3-5 มม.

ดอก  ออกเป็นดอกเดี่ยว ตามกิ่งหรือตรงข้ามใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ ก้านดอกยาว 1.3-3.2 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.6 ซม. ดอกมีสีเหลืองอ่อน  กลิ่นหอมอ่อนๆ

ผล  ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ออกเป็นผลกลุ่ม มีหลายผลอยู่บนแกนตุ้มกลม ก้านช่อผลยาว 3-5 ซม. ผลกลมขนาด 5-7 มม. ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีม่วงดำ

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับ เติบโตช้า ชอบน้ำปานกลาง แสงแดดน้อย

สรรพคุณด้านสมุนไพร
ใบและกิ่ง 
พบสาร suberosol มีฤทธิ์ต้านเชื้อโรคเอดส์ในหลอดทดลอง

รากและเนื้อไม้
แก้ไข้ แก้ร้อนใน ขับพิษ

ผล

แก้น้ำเหลืองเสีย

ประโยชน์

ด้านเป็นไม้ประดับ  ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาสำหรับบ้านขนาดเล็ก บังแดดตอนบ่ายให้กับ ห้องทางด้านใต้หรือตะวันตก ลดค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องปรับอากาศได้มาก
ผลสวยน่ารักดีและเป็นอาหารนกได้  ใช้พื้นที่ปลูก 2×2 เมตร ปลูกได้ในดินทุกสภาพ  ยกเว้นดินใกล้น้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม

ด้านเป็นพืชอาหาร  ผลสุกกินได้ สัตว์ป่าชอบกิน

ที่มา 
http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/annonace/psuber_1.htm
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=337