การปฐมพยาบาล กรดหรือด่างลวกผิวหนัง

ผิวหนัง มือ และ แขน
  • แช่หรือจุ่มอวัยวะส่วนนั้นลงในอ่างน้ำ, หรือล้างน้ำนานๆ.
  • ล้างด้วยน้ำสบู่จางๆ.
  • ถ้าผิวหนังลอกออก ให้ทำแผลถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.doctor.or.th/doctorme/first-aid/12509