โรค NCDs คืออะไร มีโรคอะไรบ้าง ใครที่มีโอกาสเป็น และจะป้องกันได้อย่างไร

ข้อมูลสุขภาพตามระบบ

 

            โรค NCDs มีชื่อเต็มว่า Non-Communicable diseases คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเองที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน และจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โรค NCDs เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คนไปปีละไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก และยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยอีกด้วย ซึ่งเฉลี่ยจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ปีละประมาณ 300,000 คน หรือคิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเฉพาะบางโรคที่เป็นกันมาก ดังนี้

โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

            เกิดจากไขมันอุดตันในเส้นเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อเส้นเลือดตีบหรือแตกตามมา และอาจจะทำให้เป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตต่อไปได้อีก เนื่องมาจากการกินอาหารที่มีไขมันสูงสะสมเป็นเวลานานและไม่ออกกำลังกาย หรืออาจมาจากกรรมพันธุ์ก็เป็นได้

            โรคมะเร็ง

            เป็นอีกโรคที่น่ากลัวสำหรับทุกคน เพราะรักษาให้หายได้ยาก โดยมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่เกิดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พฤติกรรมที่ไม่ดีก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

            โรคเบาหวาน

            เป็นโรคที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ซึ่งทำให้ร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากปล่อยไว้นานๆ อาจมีโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น เบาหวานขึ้นตา ทำให้ตาบอด หรือต้องสูญเสียอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพื่อรักษาชีวิตไว้ หากสตรีที่มีครรภ์ก็อาจทำให้ครรภ์เป็นพิษ เสี่ยงต่อการแท้งลูกในท้องได้ ซึ่งมาจากการรับประทานของหวานมันที่มากเกินไปอย่างเป็นประจำ และขาดการออกกำลังกายนั่นเอง

            โรคความดันโลหิตสูง

            เป็นโรคที่มีภาวะความดันสูงตั้งแต่ 130/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หรืออาหารที่เค็มจัด การไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หรืออาจเกิดจากความเครียดก็เป็นได้ และยังส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีก เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

            โรคอ้วนลงพุง

            เป็นคำจำกัดความสำหรับผู้หญิงที่มีรอบเอว 80 ซม. ขึ้นไป และผู้ชาย 90 ซม. ขึ้นไป โดยเพศชายจะมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิง และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา ทั้งมีไขมันสูง อาจเป็นเบาหวาน หรือเป็นความดันโลหิตสูง หรืออาจปวดตามข้อต่างๆ ได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีแป้งและไขมันมากเกินไป

โดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs คือการกินอาหารรสจัด มีน้ำตาลและไขมันสูง หรือพวกปิ้งย่างเป็นประจำ รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะมาจากความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งป้องกันได้โดยหันมาออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด และนอนให้เพียงพอนั่นเอง