ทำความรู้จักกับ 7 กลุ่มยาช่วยลดอาการความดันโลหิตสูง

ระบบเลือด

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงก็เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ มีการสูบบุหรี่และดื่มแอลกฮอล์ รวมทั้งความเครียด และน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้น ก็มีผลทำให้ความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน และการรับประทานยาที่จ่ายโดยแพทย์ จะช่วยลดความดันโลหิตสูงลงได้ ซึ่งกลุ่มยาที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงมีดังนี้

  1. กลุ่มยาขับปัสสาวะ

ยาจะออกฤทธิ์โดยขับเกลือออกจากร่างกาย ลดความเค็มลง ทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น และส่งผลให้ความดันโลหิตลดต่ำลง ซึ่งได้แก่ ยาอะมิโลรายด์ (amiloride) ยาฟูโรซีมายด์ (furosemide) ยาไฮโดรคลอโรธัยอาไซด์ (hydrochlorothiazide) เป็นต้น ผลข้างเคียงอาจจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ ระดับไขมันในเลือดสูง ระดับโปรแตสเซียมในเลือดเปลี่ยนไป

  1. กลุ่มยาปิดกั้นการไหลของแคลเซียมเข้าสู่เซลล์

ยาจะทำให้กล้ามเนื้อที่หลอดเลือดเกิดการคลายตัว ส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัว จึงช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นั่นเอง ซึ่งได้แก่ ยาแอมโลดิปีน (amlodipine) ยาไนเฟดิปีน (nifedipine) เป็นต้น ผลข้างเคียงอาจทำให้ปวดศีรษะ ท้องผูก ข้อเท้าบวม และใจสั่นได้

  1. กลุ่มยายับยั้งการสร้างแอนจิโอแทนซิน

ยาจะทำให้หลอดเลือดหดตัว และส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง ยากลุ่มนี้เรียกย่อๆ ว่า ACEI ซึ่งย่อมาจาก ยกย่อๆ ว่า และทำให้โลหิต้องผูก ข้อเท้าบวม และใจสั่นได้angiotensin converting enzyme โดยได้แก่ ยาไลสิโนพริล (lisinopril) ยาอินาลาพริล (enalapril) ยาแคปโตพริล (captopril) เป็นต้น ผลข้างเคียงอาจทำให้เกิดภาวะโปรแตสเซียมในเลือดสูง หรือมีอาการไอแห้งๆ

  1. กลุ่มยาขัดขวางการจับตัวรับแอนจิโอแทนซิน

ยาจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวเช่นกัน จึงส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง ซึ่งได้แก่ ยาแคนดิซาร์แทน (candesartan) ยาลอซาร์แทน (losartan) ยาวาลซาร์แทน (valsartan) ยาเออบิซาร์แทน (irbesartan) ผลข้างเคียงอาจทำให้เกิดภาวะโปรแตสเซียมในเลือดสูง

  1. กลุ่มยาปิดกั้นเบต้า

ยาจะไปทำหน้าที่ปิดกั้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ชีพจรต่ำลง จึงส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงนั่นเอง โดยได้แก่ ยาเมโตโปรลอล (metoprolol) ยาอะทีโนลอล (atenolol) ยาโปรปราโนลอล (propranolol) เป็นต้น ผลข้างเคียงอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียในช่วงแรก หรืออาจมีอาการซึมเศร้า ฝันร้าย เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เป็นโรคหอบหืด หรือโรคถุงลมโป่งพอง เพราะจะทำให้อาการกำเริบได้ง่ายยิ่งขึ้น

  1. กลุ่มยาปิดกั้นอัลฟ่า

ยากลุ่มนี้จะทำหน้าที่ปิดกั้นระบบประสาทอัตโนมัติเช่นกัน โดยบริเวณกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดขยายตัว ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงนั่นเอง ซึ่งได้แก่ ยาด๊อกซาโสซิน (doxasozin) ยาปราโซสิน (prazosin) เป็นต้น ผลข้างเคียงอาจจะทำให้หน้ามืด เวลาเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว เช่น เวลาลุกขึ้นยืน จึงควรค่อยๆ เปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆ และอาจทำให้ปวดศีรษะ อ่อนแรง และมีอาการใจสั่นได้

  1. กลุ่มยาขยายเส้นเลือดแดง

ยาจะออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือดโดยตรง ช่วยป้องกันการหดตัวของหลอดเลือด โดยได้แก่ ยาไฮดราลาซีน (hydralazine) ยาไมนอกซีดิล (minoxidil) เป็นต้น ผลข้างเคียงอาจจะทำให้ใจสั่น ปวดหัว หน้าแดง