คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต (Chlorpheniramine maleate (CPM))

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 4 มิลลิกรัม และยาน้ำเชื่อม 2mg/5ml
ข้อบ่งใช้ ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น – น้ามูกไหล น้าตาไหล ตาแดง คันตา คันจมูก คันคอ จาม ลมพิษ ผื่นคัน – ใช้ลดน้ามูกในโรคหวัด
คำแนะนำในการใช้ยา – ระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์หรือทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทางานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทาให้ง่วงซึม
– หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทาให้ง่วงซึมมากขึ้น
– ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะยานี้ทาให้ปากแห้ง เสมหะเหนียวข้น
– ถ้าต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – ง่วงซึม นอนไม่หลับ
– ปวดหัว เวียนหัว
– ปากแห้ง จมูกแห้ง คอแห้ง
– คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก หรือ ท้องเสีย
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– ในเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี เพราะยากระตุ้นระบบประสาททาให้ชักได้
– ในผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด เพราะยาทำให้เสมหะเหนียวข้น และอาจอุดตันทางเดินหายใจได้
– ในผู้ที่กำลังใช้ยาหรือมีประวัติใช้ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ภายใน 14 วันที่ผ่านมา เพราะจะทำให้อาการข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้นได้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น – เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
– ยาทางจิตเวช เช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ยานอนหลับ ยาคลายกังวล
– ยากันชักบางชนิด
– ยาแก้ปวดบางชนิด
– ยาแก้แพ้ชนิดอื่น ๆ
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – หลีกเลี่ยงการใช้ยาในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ เนื่องจากจะไวต่อยานี้มากขึ้น
– หลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหืด โรคหลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมพอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความดันในลูกตาสูง โรคต้อหิน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลมชัก ต่อมไทรอยด์ทางานมากกว่าปกติ โรคตับ ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด หรือ ปัสสาวะคั่ง
– ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนคลอด เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
– ระวังการใช้ยาในหญิงให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้และอาจลดการสร้างน้ำนม
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx