“นพ.ยง” ชี้โควิดที่สมุทรสาครเป็นรุ่น 4 จึงยากมากที่จะหารายแรกได้พบ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้โพส เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิดที่สมุทรสาคร จนล่าสุดพบผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 500 ราย ไว้ ดังนี้ง

โควิด 19 การระบาดในพื้นที่ (วงจำกัด?? หรือจะเป็นวงกว้างแล้ว)

ทุกคนทราบเรื่องดีว่า เกิดการระบาดอย่างมาก ในพื้นที่เมืองชายทะเล ที่ใช้แรงงานต่างด้าว

จุดที่สงสัยอยู่ที่ตลาด ขณะที่เรารู้นี้ น่าจะมากกว่า generation ที่ 4 คงเป็นการยากในการหารายที่ 0 หรือรายแรก

สิ่งที่จะปฏิบัติขณะนี้ นอกจากมาตรการที่ทุกคนรู้ ล้างมือ กำหนดระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย

สิ่งที่ต้องทำในเกมรุก จะต้องเป็นการตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ผู้ที่ต้องสงสัย และรีบตรวจคัดกรองตรวจเชื้อ

ผู้ต้องสงสัย ได้แก่
1 ผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ และมีประวัติสัมผัสกับแรงงานต่างด้าว ในแหล่งระบาด หรือไปยังแหล่งระบาด จำเป็นต้องตรวจคัดกรอง

2 โรงพยาบาลควรแยก จัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน และเฝ้าระวังในกลุ่มดังกล่าว จำเป็นต้องตรวจถ้าสงสัย

3 อาการที่ต้องสงสัย
อาการทางเดินหายใจ เป็นไข้ เจ็บคอ เจ็บแบบบาดคอ ไอแห้ง
เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส
ปอดอักเสบ หายใจเร็ว

การตรวจวินิจฉัยจะต้องทำ และเพิ่มการตรวจกรองให้มากขึ้น ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ต้องส่งตรวจให้เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ ในการเฝ้าระวังเพื่อวินิจฉัยอาการเริ่มแรก ไม่ให้หลุด เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ทุกคนจะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น

สำหรับประชาชนทั่วไป ทุกคนต้องช่วยกันทุกทาง ยอมเสียสละความสุขส่วนตนบ้าง เพื่อความสุขส่วนรวม ในการต่อสู้กับโรคหรือสิ่งที่มองไม่เห็น