ประกันคุ้มครองรายได้ (iProtect) – (กรุงไทย-แอกซ่า)

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Term)

เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับสี่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง