ประกันตลอดชีพ (Life Legacy) – (กรุงไทย-แอกซ่า)

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life)

กองมรดกหลักล้าน เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้

แบบประกัน Life Legacy (WLNP60L/WLNP99L) คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณต้องการส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้คนที่คุณรัก

สิทธิประโยชน์

  • คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ปี
  • ให้ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรก เบี้ยประกันภัยต่ำ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี หรือทยอยชำระไปจนถึงอายุ 99 ปี
  • ผลประโยชน์ได้รับการยกเว้นภาษีมรดก
  • เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร