ประโยชน์ของ E-mail ที่หลายๆ คนอาจมองข้ามไป

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ในยุค 5 G เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าไปไกลมาก ทำให้หลายๆ คนที่ไม่พัฒนาตัวเองให้ทันต้องกลายเป็นคนล้าหลังและทำให้การแข่งขันในทางธุรกิจแพ้ให้กับคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

เรื่องสำคัญที่เราต้องให้ความสนใจนั้นคือ การสื่อสารในกรณีที่ต้องใช้เอกสารอย่างเป็นทางการจำนวนมากๆ ซึ่งสมัยก่อนก็นิยมส่งข้อมูลกันทางจดหมาย ในยุคต่อมาก็โดยการส่งแฟกซ์ และแน่นอนในยุคนี้ หากเอกสารมีไม่มากนักก็ส่งกันทางไลน์ แต่ถ้าเอกสารมากๆ การส่งทางไลน์อาจสับสนในการเรียงเอกสารได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือส่งโดยอีเมล

ประโยชน์ของอีเมลในการสื่อสารยุคใหม่

1. ทำให้การให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที เพราะระยะทางไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอีเมลตราบใดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถึงกัน ทำให้หลายๆ คนสมัครอีเมล เช่น สมัคร gmail หรือ yahoo mail อย่างนี้เป็นต้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร

2. สามารถสื่อสารถึงผู้รับได้ทุกเวลาแม้ผู้รับจะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจดหมายจะถูกเก็บไว้ในตู้จดหมายบัญชีผู้รับเมล และจะมีเครื่องหมายเตือนว่ามีจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน

3. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับหลายๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งให้ทีละคน โดยหากเรามีหนังสือเวียนแจ้งข่าวให้สมาชิกในกลุ่มทราบ เราสามารถส่งฉบับเดียวแต่ถึงทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้ แม้จะใช้อีเมลคนละชนิดกันก็ตาม โดยไม่ต้องสมัคร email ใหม่ให้เสียเวลา

4. ประหยัดค่าส่ง การส่งพัสดุหรือจดหมาย เมื่อเราไปส่งจะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณค่าส่ง แต่การส่งอีเมลไม่มีการคำนวณน้ำหนักทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

5. สามารถแนบแฟ้มข้อมูล ที่ปลายทางสามารถเปิดและจัดทำเอกสารต่างๆ ต่อได้เลย ไม่ต้องไปจัดทำขึ้นใหม่อีก

จะเห็นได้ว่าอีเมลมีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆ คนคิด อย่างหวังพึ่งแต่ไลน์เพียงอย่างเดียว ควรสมัครอีเมลไว้ด้วยเผื่อจำเป็นต้องใช้ติดต่อธุรกิจของคุณเอง