พร้อมรับมือผู้โดยสาร! สุวรรณภูมิ เปิดตัว “แลป” ตรวจโควิด-19 ทราบผล 1 ชม.ที่ คองคอร์ด G

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

1.เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2563 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดอนเมืองมียอดคนเดินทางเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้โดยสารในประเทศเริ่มกลับมาใช้บริการกันแล้ว

2.ทางท่าอากาศสุวรรณภูมิเตรียมจับมือกับสาธารณสุขเปิดตัว “แลป” ระบบคัดกรองผู้โดยสารที่ตรวจเชื้อโควิด -19 ที่ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง ที่คองคอร์ด G ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้

3.นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยว่ามีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากขึ้น
-ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 4,000 คน จำนวน 58 เที่ยวบินต่อวัน
-เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนมีผู้โดยสารที่เดินทางสำหรับเที่ยวบินในประเทศ 8,045 คน มีเที่ยวบินรวม 177 เที่ยวบิน

4.สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ กพท.มีประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้คนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศทำเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้นก่อน

5.คาดว่าการประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศดังกล่าวไม่น่าจะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มมากนัก

6.วันที่ 3 กรกฎาคมนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดตัวห้องแลปคัดกรองโรคในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน (คองคอร์ด G)

7.แลปคัดกรองโรคสามารถตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมงและขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองโรคแล้ว

8.ภาครัฐได้เปิดให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศให้โดยสารมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้เดินทางกลับไม่มากนัก

9.ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปน่าจะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศนำคนไทยกลับเข้ามามากขึ้น ถ้าแลปคัดกรองโรคสามารถตรวจและทราบผลได้เร็วจะประโยชน์อย่างมาก

10.ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเผยว่า
-มีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณวันละ 24,000 คน มีเที่ยวบินให้บริการ 220 เที่ยวบินต่อวัน
-น่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 30,000 คน ช่วงวันหยุดยาวระหว่าง 4-7 กรกฎาคมนี้
-การจัดทำแลปตรวจสอบคัดกรองไวรัสโควิค-19 ยังไม่มีความจำเป็นมากนักเพราะมีแลป
ตรวจสอบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงที่ย่านหลักสี่อยู่แล้ว
-สามารถทำสวอปผู้โดยสารจากต่างประเทศของท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังแลปตรวจสอบคัดกรองไวรัสโควิค-19 เพื่อทำการตรวจและจะทราบผลได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

11.สำหรับการผ่อนคลายให้ผู้โดยสารจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้นั้น ท่านผู้อำนวยการได้ระบุว่า ถึงจะมีการใช้แลปตรวจสอบคัดกรองไวรัสโควิด-19 ที่รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมงแล้ว
มีสิ่งที่ควรพิจาณาและต้องระมัดระวังดังนี้
– จะสามารถยืนยันผลการไม่ติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่
-เคยมีกรณีที่ผู้โดยสารผ่านการคัดกรองไปแล้ว แสดงผลตรวจเป็นลบต่อการติดเชื้อและต่อมาก็มีอาการติดเชื้อเกิดขึ้น

12.การเปิดให้ผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยควรดำเนินการเฉพาะบางประเทศที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีการระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลงแล้ว

13.หากประเทศไทยเกิดปัญหาการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 จะกระทบและเสียหายต่อเศรษฐกิจ รวมถึงเสียกำลังใจที่เคยควบคุมและป้องกันได้สำเร็จก็จะเสียเปล่า

14.ภาพรวมของการให้บริการของท่าอากาศยานภายใต้สังกัดของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีท่าอากาศยานในสังกัด 28 แห่งและเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศไปแล้ว

15.วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้โดยสารมาใช้บริการถึง 14,264 คน มีเที่ยวบินทำการถึง 72 เที่ยวบิน