สมาร์ท แพลนนิ่ง 800 (Smart Planning 800) – (โตเกียวมารีน Thailand)

ประกันชีวิตแบบบำนาญ-เพื่อการเกษียณ (Annuity)

สร้างชีวิตหลังเกษียณอย่างมั่นคง เพื่อปักธงความสุขในแบบฉบับที่คุณเลือกเอง

คืออะไร

 • แผนประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • มีให้เลือกหลากหลายระยะชำระเบี้ย
 • รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่ปีที่ครบอายุ 61 ปี จนครบอายุ 90 ปี
 • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (WP)

สำคัญอย่างไรกับคุณ

 • ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการมีอายุยืนยาว
 • การันตีรับเงินบำนาญจนอายุครบ 90 ปี
 • รับบำนาญต่อเนื่องเสมือนมีรายได้ประจำ
 • เงินที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่กำลังวางแผนเก็บออมเพื่อการเกษียณ
 • คนที่ต้องการผลตอบแทนแบบการันตี

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการวางแผนเก็บออมในระยะสั้น
 • ผู้รักความเสี่ยงที่กำลังมองหาผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ผลประโยชน์ช่วงรับบำนาญ
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • Free WP

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย 5, 10, 15 ปี หรือ ครบอายุ 60 ปี รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี

สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขปเงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ