สมุนไพร แก้งูสวัดและเริม (ใช้ภายนอก)

ผิวหนัง อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร
  • ฟ้าทลายโจร
    ใช้ใบตำพอกเช่นเดียวกับใบเสลดพังพอน (ดู เสลดพังพอน).
  • ไมยราบ
    ใช้ใบตำให้ละเอียดผสมเหล้า แล้วคั้นเอาน้ำ ทาวันละ 3-4 ครั้ง.
  • เสลดพังพอน
    ใช้ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ตำให้ละเอียด ผสมเหล้าพอเหลวข้นๆ พอก, ควรใส่เหล้าเมื่อยา เริ่มแห้ง พอกไว้ตลอดเวลา เปลี่ยนยา วันละ 2-4 ครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.doctor.or.th/doctorme/herb/12492