สมุนไพร แก้อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

ศีรษะและสมอง อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร
  • กะเพรา
    ใช้ใบและยอดทั้งสดและแห้งประมาณ 1 กำมือ (สด 25 กรัม, แห้ง 4 กรัม) ต้มเอาน้ำดื่ม.
  • ขิง
    ใช้เหง้าแก่สดขนาดหัวแม่มือ (5 กรัม) ทุบให้แตก ต้มเอาน้ำดื่ม.
  • ยอ
    ใช้ผลดิบหรือผลห่ามสด ฝานเป็นชิ้นบางๆ ย่างให้เหลือง ต้มหรือชงดื่มใช้ครั้งละ ประมาณ 2 กำมือ (10-15 กรัม)

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.doctor.or.th/doctorme/herb/12505