สมุนไพร แก้เคล็ดขัดยอก (ใช้ภายนอก)

กล้ามเนื้อ ขา และ เท้า

ไพล
ใช้เหง้าประมาณ 1 เหง้า ตำและคั้นเอาน้ำ ทา ถู นวด บริเวณที่เคล็ดขัดยอก

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.doctor.or.th/doctorme/herb/12491