สุขภาพแยกตามอวัยวะในร่างกาย

ข้อมูลสุขภาพตามระบบ

ศีรษะและสมอง | เส้นผม

ใบหน้า การมองเห็น และ ดวงตา  | หู และ การได้ยิน

ช่องปาก และ ฟัน  | จมูก

คอ | ผิวหนัง | กล้ามเนื้อ

มือ และ แขน | กระดูก และ ข้อ

ปอด และ การหายใจ

หัวใจ | ระบบเลือด

หลัง และ กระดูกสันหนัง

 กระเพาะอาหาร และ หลอดอาหาร

ตับ | ตับอ่อน  ช่องท้อง

ไต และระบบทางเดินปัสสาวะ

ลำไส้ และ ระบบขับถ่าย

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง | ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

 

ขา และ เท้า