“หมอเหรียญทอง” ประกาศสงครามโควิด ระดม ตั้ง “รพ.สนาม” เปิด “ไอซียู-หอผู้ป่วย”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(25 เม.ย.64) พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 มีเนื้อหาดังนี้…

“เมื่อวันก่อนผมโพสต์ว่าผมขอรับการสนับสนุน ‘รพ.สำรอง’ เพื่อเป็นกองหนุนทดแทนกำลังกันในสถานการณ์จำเป็น ขณะนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ มี รพ.กองหนุนแล้ว คือ รพ.นวมินทร์ ของ พลเอก นายแพทย์ ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 4 รุ่นพี่ของผมเองครับ

พี่ประจักษ์โทรมาบอกว่า “รพ.นวมินทร์ จะเป็น รพ.สำรองสนับสนุน รพ.มงกุฎวัฒนะเอง”…นับจากนี้ผมจะไม่เรียก ‘รพ.กองหนุน’ แล้วนะครับ แต่จะเป็นการจับคู่บั๊ดดี้ [BUDDY]ของ รพ.เพื่อทดแทนกำลังซึ่งกันและกันสู้ศึกโควิด-19 ดังนั้นต่อแต่นี้ไป ผมจะเรียก ‘รพ.เพื่อนเกลอ หรือ รพ.บั๊ดดี้’ เปรียบเสมือนหน่วยดำเนินกลยุทธคู่ในสงครามไงล่ะครับ

โควิด-19 …มันต้องเจอผองเพื่อนราชโยธินที่มีพี่ตู่เป็นผู้นำทัพครับ

โอกาสนี้ผมขอให้กำลังใจ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะทุกท่าน…ผมและผองเพื่อนจะเป็นหน่วยปฏิบัติการยุทธในสงครามชีวภาพโควิด-19 กับพี่ตู่ครับ

ปลายสัปดาห์หน้า รพ.สนามระดับ 3 ณ ที่ดินครอบครัวรุจิรวงศ์ ติดกับ รพ.มงกุฎวัฒนะจะปฏิบัติการรับการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักและอาการปานกลางครับ

หมายเหตุ…มีหลายท่านส่งข่าวผ่านมายังทีมงานและถึงผมโดยตรงว่ารู้สึกมันส์กับสงครามชีวภาพ ผมขอเรียนว่าโควิด-19 มันต้องเจอไอ้บ้าอย่างผมครับ”

ก่อนหน้านี้ พล.ต.เหรียญทอง โพสต์ข้อความระบุว่า…

“กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อกรุณาทราบว่าครอบครัวรุจิรวงศ์เจ้าของที่ดินกว่า 3 ไร่ซึ่งประชิดติดกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ ด้านซอยแจ้งวัฒนะ 14 ได้อนุญาตให้ รพ.มงกุฎวัฒนะใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้ง ‘ไอ ซี ยู สนาม’ และ ‘หอผู้ป่วย สนาม’ เพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ในรูปแบบ รพ.สนาม ระดับ 3 และผู้ป่วยโควิด-19 อาการปานกลางที่ต้องรับการรักษาในรูปแบบ รพ.สนาม ระดับ 2 ณ อาณาบริเวณประชิดติดกับ รพ.มงกุฎวัฒนะซึ่งจะทำให้สามารถรวมกำลังบุคลากรและทรัพยากรทางการแพทย์ในสังกัด รพ.มงกุฎวัฒนะ และนอกสังกัดจากส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนจิตอาสาเพื่อเพิ่มเติมกำลังให้ที่ดินกว่า 3 ไร่ยกระดับกลายเป็น รพ.สนามระดับ 3 พร้อมรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนัก และอาการปานกลางจำนวนมากๆได้ถึง 200 เตียง

ทั้งนี้กระผมจะปฏิบัติการเร่งด่วนโดยภายในกลางสัปดาห์หน้า พุธที่ 28 เม.ย.64 รพ.มงกุฎวัฒนะจะดำเนินการดังนี้

1. เปิด ‘ไอ ซี ยู สนาม’ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและระบบมอนิเตอร์ ในรูปแบบโมดูลสนามดัดแปลง (Module) โมดูลๆละ 4 เตียง โดยจะเริ่มให้ได้จำนวน 2 โมดูลก่อนซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยอาการหนักได้ 8 เตียงก่อน เมื่อรวมกับ ไอ ซี ยู โควิด-19 ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะมีอยู่แล้วอีก 12 เตียง จะทำให้สามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักภายในสัปดาห์หน้า 20 เตียง อย่างไรก็ตาม รพ.มงกุฎวัฒนะจำเป็นต้องขอยืมเตียง-เครื่องช่วยหายใจและระบบมอนิเตอร์สำหรับ ไอ ซี ยู จาก รพ.ต่างๆที่ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักได้ อีกทั้งการยืมอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนเตียง ไอ ซี ยู ให้สอดคล้องสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยอาการหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นต่อไป

2. เปิด ‘หอผู้ป่วย สนาม’ ในรูปแบบโมดูลสนามดัดแปลง (Module) โมดูลๆละ 40 เตียง เพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 อาการปานกลางที่ต้องรับการรักษาในรูปแบบ รพ.สนาม ระดับ 2 ก่อน และจะทยอยเพิ่มจำนวนหอผู้ป่วยสนามให้สอดคล้องตามสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยอาการปานกลางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน รพ.สนาม ระดับ 1 และฮอลปิเทล ตลอดจนผู้ป่วยตกค้างตามบ้านที่กระจายที่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเป็นลำดับขั้นต่อไป ทั้งนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนเตียงกระดาษและที่นอน ฯลฯ ให้สอดคล้องสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยอาการปานกลางที่ทวีเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยจะปรับแผนปฏิบัติการอย่างเป็นลำดับขั้นต่อไป

ที่ดินกว่า 3 ไร่ของครอบครัวรุจิรวงศ์สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากได้ กระผมในนามของ รพ.มงกุฎวัฒนะ และผู้ป่วยโควิด-19 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวรุจิรวงศ์ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขอถือโอกาสนี้ขอให้ครอบครัวรุจิรวงศ์จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

24 เม.ย.64 เวลา 18.50 น.

หมายเหตุ ขณะนี้ฝ่ายช่างของผมเริ่มเตรียมการระบบจ่ายก๊าซและอากาศทางการแพทย์ [Medical Gas Pipeline]จากอาคาร รพ.มงกุฎวัฒนะเข้าสู่ที่ดินดังกล่าวแล้ว”