อะทอร์วาสแททิน (Atorvastatin)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 40 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ – ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารเพื่อลดระดับไขมันในเลือด
– ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
คำแนะนำในการใช้ยา – การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
– หากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุควรหยุดยาและกลับมาพบแพทย์ทันที
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – อาจพบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่อง หลังหรือตามตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กดเจ็บ ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งเกร็ง ปัสสาวะสีเข้ม หรือสีน้ำตาล ถ่ายปัสสาวะลำบาก หรือปัสสาวะออกน้อยลง
– อาการหลงลืม ความจำบกพร่อง นอนไม่หลับ ฝันร้าย สับสน
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
– ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับกำเริบ
อันตรกิริยาระหว่างยา ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากท่านกินยาอื่นอยู่โดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ชนิดอิริโทรมัยซิน คลาริโทรมัยซิน) ยาฆ่าเชื้อรา (ชนิดคีโตโคนาโซน และไอทราโคนาโซน) ยาต้านไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง ยาลดไขมัน (ชนิดเจ็มไฟโบรซิล) เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาตีกันแบบรุนแรงกับยานี้
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx