อะมอกซี่ซิลิน (Amoxicillin)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม ยาน้ำขนาด 125 มิลลิกรัม/5ซีซี และ 250 มิลลิกรัม/5ซีซี
ข้อบ่งใช้ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
คำแนะนำในการใช้ยา – เป็นยาฆ่าเชื้อกลุ่มเพนนิซิลลิน สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”
– โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
– ควรใช้ติดต่อกันจนหมด
– ยาน้ำหลังผสมเก็บยาในตู้เย็นได้ 7 วัน
– การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่น ซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อที่ร้ายแรง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – อาการที่สงสัยว่าอาจแพ้ยา เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ ผื่นแดง ควรหยุดยาและกลับมาพบแพทย์ทันที
– อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องเสีย ได้บ้างแต่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เคยแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลลินโปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากสงสัยหรือมีประวัติแพ้ยากลุ่มนี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18].  http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx