เข็มป่า

อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora Cibdela Craib
ชื่อวงศ์ : Rubiaceae
ชื่ออื่น ๆ : เข็มตาไก่ (เชียงใหม่), เข็มโพดสะมา (ตานี), เข็มดอย (พายัพ) ,เข็มป่า (ไทย)

ลักษณะ :
ต้น : เป็นพรรณไม้ขนาดกลาง สูงประมาณ 3-4 เมตร
ใบ : รูปไข่ ริมขอบใบเรียบ ยาวประมาณ 6-18 ซม. และ กว้างประมาณ 2.5 ซม.
ดอก : ดอกช่อกลีบดอกขนาดเล็กอัดกันแน่น  สีขาวอมเขียว
ผล : กลม สีเขียว

สรรพคุณ
เปลือกต้น – รสเมาเบื่อ ตำคั้นเอาน้ำหยอดหูฆ่าแมลงเข้าหู
ใบ – รสเมาเบื่อ ฆ่าพยาธิทั้งปวง
ดอก – รสฝาดเย็น แก้โรคตาแดง ตาแฉะ
ลูก – รสเมาเบื่อ แก้ริดสีดวงงอกในจมูก
ราก – รสเฝื่อน ขับเสมหะในท้อง ในทรวงอก และแก้ฝีในท้อง

อ้างอิง
วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540). สารานุกรมสมุนไพร: น.140 กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม ,กองประกอบโรคศิลปะ,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
http://www.opec.go.th/demo/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1062