เดกซ์โทรเมทอร์แฟนไฮโดรโบรไมด์ (Dextromethorphan hydrobromide)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 15 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ใช้ระงับอาการไอแบบไม่มีเสมหะ ที่มีสาเหตุจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ หรือ การสูดสิ่งที่ทาให้เกิดระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
คำแนะนำในการใช้ยา – ยานี้อาจทาให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทางานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทางานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
– หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะกินยานี้
– การใช้ยานี้ร่วมกับการสูบบุหรี่อาจทาให้ยากในการกำจัดเสมหะ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เวียนศีรษะ ง่วงซึม เหนื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นผิวหนัง ปวดท้อง ท้องผูก ปวดศีรษะ
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านซึมเศร้าบางชนิดใน 14 วันที่ผ่านมา
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
– ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทาให้เกิดอาการง่วงซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – ระมัดระวังการใช้ยานี้ใน เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี หรือสตรีให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
– ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคตับ
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx