เพรดนิโซโลน (Prednisolone)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 5 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ หรือลดการอักเสบที่รุนแรง และใช้รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ซึ่งต้องวินิจฉัยโดยแพทย์ – การใช้ยานี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้ จึงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น
คำแนะนำในการใช้ยา – รับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที หรือรับประทานพร้อมนม และดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดอาการปวดมวนท้อง
– ห้ามลดหรือหยุดยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบหรือเกิดอาการขาดยา ทำให้ความดันเลือดต่ำ หมดสติได้
– อย่าอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อวัณโรคและไวรัส เช่น อีกสุกอีใส หัด เพราะยานี้อาจทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและมีอการติดเชื้อรุนแรง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
– กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเส้นเอ็น
– คันช่องคลอดหรือตกขาวผิดปกติ
– บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
– ประจำเดือนผิดปกติ
– ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง
– มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกต้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
– มีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ
– หน้ากลมบวม ตัวบวม น้ำหนักขึ้นเร็วผิดปกติ มือและเท้าบวม
– อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ประสาทหลอน ซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย
– อุจจาระมีสำดำคล้ายยางมะตอยหรือมีเลือดปน
อาการที่ไม่จาเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
– ปวดมวนท้อง อาหารไม่ย่อย
– เป็นแผลหายยาก
– เป็นสิว
– ผิวหนังบางลง ผิวหนังแต
– มีขนตามร่างกายมากขึ้น
– เหงื่อออกมาก
– อยากอาหารมากขึ้น และน้ำหนักตัวเพิ่ม
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– ผู้ที่กำลังเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ เพราะยานี้ทำให้แผลรุนแรงขึ้นและกระเพาะอาหารหรือลำไส้ทะลุได้
– กำลังเป็นวัณโรค หรือกำลังติดเชื้อไวรัส เช่น อีสุกอีใส งูสวัด หัด หรือเริมที่กระจกตา เพราะทำให้โรคติดเชื้อเหล่านี้รุนแรงขึ้น
– กำลังเป็นโรคกระดูกพรุน เพราะทำให้กระดูกพรุนมากขึ้น และกระดูกแตกหักง่ายขึ้น
– เป็นโรคทางจิตขั้นรุนแรง เพราะทำให้อาการทางจิตรุนแรงขึ้น
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ไม่ควรใช้ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกัน ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (เช่น เพียรอกซิแคม ไอบูโพรเฟน) ยากันชัก ยาขับปัสสาวะ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเบาหวาน ยาต้านวัณโรค ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา วัคซีน
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – หลีกเลี่ยงการใช้ยาในเด็ก เนื่องจากอาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ หรือตัวเตี้ย
– หลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่ออันตรายจากยา
– ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
– หลีกเลี่ยงการใช้ยาในหญิงให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนม
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx