เมทฟอร์มิน (Metformin)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด
คำแนะนำในการใช้ยา – ควรใช้ยาร่วมกับการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้คำแนะนำของแพทย์เพื่อให้การรักษาได้ผลดี
– กรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสารทึบรังสี หรือต้องทำหัตถการบางอย่าง อาจจำเป็นต้องงดใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ยานี้อาจทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลด ถ่ายเหลว ควรปรึกษาแพทย์โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยาทันที
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
– ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีโรคไตเรื้อรังในระยะหลัง (ปลายระยะที่ 3 หรือ 4 ขึ้นไป) อาจทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง (มีอาการหอบเหนื่อย คลื่นไส้ ปวดท้อง) จนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ให้หยุดยาและกลับมาพบแพทย์ทันที
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx