เสร็จสมบูรณ์ 100% ศูนย์ EECi เปิด พ.ย.65 ต้อนรับการประชุมผู้นำเอเปก

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ศูนย์นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EECi ) อ.วังจันทร์ ระยอง สร้างเสร็จแล้ว 100% เลื่อนเปิดเป็นทางการ พ.ย.2565 ต้อนรับไทยเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำเอเปก (APEC)

30 ธ.ค.2564 – Progressive Thailand รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอีกบิ๊กโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ของไทย ศูนย์นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi

ซึ่งตั้งอยู่ อยู่ภายในวังจันทร์วัลเลย์ ครอบคลุม พื้นที่กว่า 3,500 ไร่ ของกลุ่ม ปตท. ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ว่า ขณะนี้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100%

อย่างก็ตาม ศูนย์ EECi ของ ปตท. นั้น ได้เลื่อนเปิดอย่างเป็นทางการ เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 เพื่อต้อนรับการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ประจำปี 2565 ว่าด้วยความยั่งยืนและสมดุล ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy Model

ทั้งนี้ เมกะโปรเจ็กต์ EECi ของไทย นับเป็นโครงการก่อสร้างผสมผสานระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก มีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด เพื่อรองรับการทำวิจัยและพัฒนา ต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยถูกมุ่งหวังว่าจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ด้วยนวัตกรรม

ภายในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาค

ศูนย์นวัตกรรม EECi วังจันทร์วัลเลย์ ประกอบไปด้วย

 • พื้นที่รองรับการดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน
 • ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups and Innovation Center)
 • แหล่งรวมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure)
 • โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
 • โรงงานสาธิต (Demonstration Plant)
 • พื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab)
 • พื้นที่พักอาศัย
 • สถานที่พบปะสังสรรค์
 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • พื้นที่สีเขียวยั่งยืน
 • โรงแรม
 • สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • โรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนสองภาษา
 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 • สถาบันวิทยสิริเมธีย์ (VISTEC)
 • โครงการปลูกป่าวังจันทร์

เสร็จสมบูรณ์ 100% ศูนย์ EECi เปิด พ.ย.65 ต้อนรับการประชุมผู้นำเอเปกเสร็จสมบูรณ์ 100% ศูนย์ EECi เปิด พ.ย.65 ต้อนรับการประชุมผู้นำเอเปก

ที่มา : Progressive Thailand
ภาพ : Wang Chan Valley , PTT, A49, EEC,

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/property/508637