แคแสด หรือ พุ่มสุวรรณ

อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร

ชื่อวิทยาศาสตร์  Spathodea campanulata P.Beauv
วงศ์     BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ  African Tulip Tree , Frame of the forest, Fountain Tree
ชื่ออื่นๆ   แคแดงลักษณะทั่วไป

ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต
                        
ใบ :  เป็นใบเดี่ยวแบบ 2 ชั้น จะเกาะก้านใบเป็นแผง แผงละประมาณ 13-17 ใบ แผงหนึ่งยาวประมาณ 18 นิ้ว ใบมีสีเขียวสด สากระคายมือ รูปใบรี ปลายแหลม ยาวประมาณ 4-5 นิ้ว เส้นใบมีร่องรอยเห็นได้ชัด

ดอก :  มีสีแดงแสดสดใส ออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ชื่อหนึ่งๆมีดอกประมาณ 15-25 ดอก แต่ดอกมักผลัดกันบาน ครั้งละประมาณ 4-5 ดอก ลักษณะของดอกจะคล้ายรูปกระดิ่งเป็นกลีบรวม ปลายดอกแยกออกเป็นแฉกมี 5 แฉก  ออกดอกราวๆเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธุ์

การขยายพันธุ์ : เป็นไม้กลางแจ้ง ปลูกง่าย โตเร็ว ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ด ต้องการน้ำปานกลาง และชอบแดดจัด


สรรพคุณ :
ราก :  ขับเสมหะ รักษาบาดแผล ขับพยาธิ แก้ตกเลือด
เปลือกต้น :  รสเฝื่อน  แก้บิด รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง
ใบ  : รสเฝื่อน  แก้ไข้เปลี่ยนฤดู รักษาริดสีดวงจมูก
ดอก : รสเฝื่อน  รักษาแผลเรื้อรัง
ผล :  แก้บวม  ขับพยาธิและแก้ตกเลือด

อ้างอิง 

พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย.  ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม :  น.177

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ . สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) .  น.54

สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย . วุฒิ วุฒิธรรมเวช.  น.154