แบบการประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Linked) – (โตเกียวมารีน Thailand)

ประกันชีวิตแบบประกันควบกับการลงทุน (UnitLink / Universal Life)

แผนการประกันชีวิตควบการลงทุน ออกแบบความสุข ทุกความต้องการ

คืออะไร?

กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพที่ควบการลงทุน ให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี

 • สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 120  เท่าของเบี้ยประกัน
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยน จำนวนเงินออม ความคุ้มครอง ระยะชำระเบี้ย รวมถึงสามารถพักชำระเบี้ยได้
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท/ปี

สำคัญอย่างไรกับคุณ

 • เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน
 • สร้างวินัยในการออม พร้อมกระจายความเสี่ยงด้วยการเก็บออมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA)
 • เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ
 • ให้ความคุ้มครองและมีความยืดหยุ่นในการลงทุน สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินออม ความคุ้มครอง ระยะชำระเบี้ย รวมถึงสามารถพักชำระเบี้ยได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัทฯ)

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่กำลังมองหาแผนความคุ้มครองชีวิต
 • ให้โอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
 • ให้ข้อเสนอที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่กำลังมองหาแผนการสะสมทรัพย์แท้จริง
 • การันตีผลตอบแทน
 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว

ความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีอยู่ครบสัญญา
 • กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ