แอมโลดิพีน (Amlodipine)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 5 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ยารักษาโรคความดันเลือดสูงหรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ
คำแนะนำในการใช้ยา – แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
– ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้าและข้อเท้าซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย แต่เมื่อมีอาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต ถ้ามีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรหยุดยาเอง
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx