ไดโคลฟีแนค (Diclofenac)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 25 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ – เพื่อบรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ และโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ในเด็ก – เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน – รักษาอาการอักเสบปวด บวม ภายหลังการบาดเจ็บ หรือหลังการผ่าตัด – รักษาโรคเก๊าต์แบบเฉ
คำแนะนำในการใช้ยา – หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
– ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่าเกิดจากการทางานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น
– ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ การตีบตันของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ
– ยานี้อาจทาให้เกิดอาการแพ้และปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง การล่อนออกเป็นแผ่นหรือเกล็ด กลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสัน หนังกำพร้าหลุดลอก
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
– บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
– หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
– ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
– อาการปวดเค้นหัวใจ
-เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้
อาการที่ไม่จาเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
– ท้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
– เวียนหรือปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ผื่น อาการบวมน้ากดไม่บุ๋มที่ส่วนปลายมือหรือเท้า
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช้สเตอรอยด์
– มีอาการปวดจากกรณีที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
– เป็นผู้ป่วยเด็ก
– มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีประวัติกระเพาะทะลุจากยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
– เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
– เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง
– เป็นไข้เลือดออก
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
– ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ยาต้านปัจจัยการแข็งตัว เป็นต้น
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – หญิงมีครรภ์เดือนที่ 7-9 หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้นอกจากแพทย์สั่ง
– ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทางานของหัวใจ ตับ และไต บกพร่อง
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx