“ศ.นพ.ธีระวัฒน์” แนะปิดสถานตามที่รัฐประกาศ “ไม่ช่วยลด – แต่รอเวลาปะทุ!”

ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันนี้ (พุธที่ 18 มีนาคม 2563) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ ระบุว่า “ระยะสุดท้ายจะทำหรือไม่ทำ?” ประเทศไทยต้องการมาตรการแบบที่หยุดการแพร่ได้เด็ดขาดหรือมากที่สุดเช่นประเทศจีน ขอ 21 วัน ประเทศไทยต้องการมาตรการแบบที่หยุดการแพร่ได้เด็ดขาดหรือมากที่สุดเช่นประเทศจีน ขอ 21 วัน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ

•ห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ยกเว้นอาชีพที่ไม่สามารถทำจากที่บ้านได้ เช่นแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ พนักงานสาธารณูปโภค
•ออกไปทำธุระที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
•หรือจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
•และออกมาลำพัง หรือด้วยคนน้อยที่สุด

•ห้ามการชุมนุม โดยเด็ดขาด
•ในสถานที่ทำงานที่อนุญาตให้ไปทำนั้นต้องป้องกันตนเอง และรักษาระยะหนึ่งถึง 2 เมตร
•ในกรณีที่ออกจากบ้านในกลุ่มที่จำเป็นดังกล่าวต้องสวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยที่สุด
•ในขณะที่มีมาตรการปิดบ้านมีกระบวนการทำลายเชื้อ ในทุกพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านอำเภอตำบลจังหวัด

ปิดสถานที่อย่างที่รัฐบาลประกาศจะไม่ช่วยอะไรมาก เพราะการใช้ชีวิตของประชาชนยังเหมือนเดิม ยังมีการทำงานในออฟฟิศ การเดินทางยังใช้ รถโดยสารเช่นเดิม การแพร่แม้อาจจะดูเหมือนลดจำนวนในแต่ละวันได้ แต่รอปะทุเป็นอาการหนักขึ้นเรื่อยๆที่ต้องเข้าโรงพยาบาล และกระทบระบบสาธารณสุขต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง ดูสถานการณ์ในโรงพยาบาลขณะนี้ตั้งแต่ความลำบากในการจำแนกผู้ต้องสงสัยและมีผู้ป่วยติดเชื้อจริงมากขึ้น และอุปกรณ์และบุคลากร ที่จะอัตคัตขึ้นตามลำดับ

มาตรการปิดบ้านดังกล่าวไม่ใช่จบแล้วจบเลย แต่ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเช่นในประเทศจีนคือ มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลโดยดำเนินชีวิตเริ่มเข้าใกล้ปกติมากขึ้น และมีการตรวจตราหาผู้ติดเชื้อใหม่และกักกันรักษา การตรวจตราหาผู้ติดเชื้อใหม่ได้ง่าย โดยชุดตรวจหาแอนติบอดี้ในเลือดแบบเพิ่งติดเชื้อ หรือติดเชื้อมานานแล้ว ซึ่งถูกประหยัดและรวดเร็ว และมีการสุ่มตรวจเป็นกลุ่ม เป็นระยะในพื้นที่ต่างๆเป็นควบคุมตลอดเวลา จนกว่าจะมีวัคซีน