7 กลุ่มยารักษาระดับไขมันในเลือด (ตอนที่ 1)

ยาน่ารู้

คลอเรสเตอรอลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไขมันในเลือดสูง เกิดจากการรับประทานอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมันมากจนเกินไป รวมทั้งขาดการออกกำลังกาย หรืออาจเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยหันมาใส่ใจสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น และอาจจะต้องรับประทานยาควบคุมระดับไขมันในเลือดร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มยาเหล่านี้จะได้แก่

  1. ยากลุ่มสเตติน (Statins)

เป็นกลุ่มยาที่นิยมใช้กันมากที่สุด ช่วยในการลดระดับไขมันเลว (LDL) และเพิ่มระดับไขมันดี (HDL) ด้วยการที่ทำให้ตับลดการสร้างคลอเลสเตอรอล ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ ซิมวาสเตติน อะทอร์วาสเตติน โรซูวาสเตติน ฟลูวาสเตติน และพราวาสเตติน ซึ่งผลข้างเคียงส่วนใหญ่คือมักจะทำให้ปวดกล้ามเนื้อ โดยจะเป็นอาการเล็กๆ น้อยๆ แต่หากมีการปวดกล้ามเนื้อที่รุนแรง ก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันที นอกจากนั้นยากลุ่มนี้ยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดอาการเวียนหัว หรือมีอาการหลงลืมบ้าง อาการเหล่านี้จะหายไปหลังจากหยุดยา หรือมีการปรับขนาดและเปลี่ยนชนิดยานั่นเอง

  1. ยากลุ่มไนอะซิน (Niacins)

เป็นหนึ่งในวิตามินบี ซึ่งมีหลายชนิด โดยตัวยาจะไปทำให้ตับสร้างไขมันเลวน้อยลง รวมถึงช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ลงด้วย และมีส่วนช่วยในการเพิ่มไขมันดี ซึ่งจะแตกต่างจากไนอะซินที่มีอยู่ในอาหารเสริม ผลข้างเคียงทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หลอดเลือดในสมอง ภาวะเลือดออก และเสี่ยงติดเชื้อได้ แพทย์จึงไม่ค่อยนิยมใช้ยาในกลุ่มนี้เป็นตัวแรกเท่าไหร่นัก

  1. ยากลุ่มไฟเบรต (Fibrates)

แพทย์จะใช่ยากลุ่มนี้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการใช้ยากลุ่มสเตติน หรือผลลัพธ์ในการลดระดับไขมันมีน้อย ซึ่งยากลุ่มไฟเบรตจะมีประสิทธิภาพในการช่วยตับขจัดไตรกลีเซอไรด์ มีส่วนช่วยในการเพิ่มไขมันดี ยาชนิดนี้ได้แก่ เจมไฟโบรซิล โคลไฟเบรต และฟิโนไฟเบรต ผลข้างเคียงมักพบได้น้อย โดยจะมีอาการเวียนหัว ปวดท้อง หรืออาจเพิ่มนิ่วในอวัยวะต่างๆ ได้ หรืออาจส่งผลต่อตับและกล้ามเนื้อ ซึ่งพบได้น้อยมากๆ แต่ยากลุ่มนี้ก็มีข้อระวังอยู่บ้างคือเมื่อใช้คู่กับยาวาร์ฟาริน ยาต้านการแข็งตัวของเลือด จะทำให้ประสิทธิภาพยากลุ่มไฟเบรตลดลง

ยากลุ่มที่ช่วยรักษาระดับไขมันในเลือดยังไม่หมดเพียงแค่นี้ โดยจะมีต่อในบทความตอนที่ 2 ซึ่งแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติในการรักษาแตกต่างและคล้ายคลึงกัน รวมทั้งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นด้วย โดยแต่ละคนจะใช้ยากลุ่มไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของร่างกาย โดยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นั่นเอง

กลุ่มยารักษาระดับไขมันในเลือด (ตอนที่ 2)