ถอดรหัส ค่านิยม “คลั่งขาว” : เมื่อขาว = สวย หรือ เสีย?

ปัจจุบันมีกระแสคลั่งผิวขาวเกิดขึ้นในหมู่คนไทยเป็นจRead More…