กาฬพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์       Cassia grandis Linn. f. ชื่อวงศ์            Leguminosae  ( CaesalpiRead More…

ชัยพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia javanica L. subsp. reigera  ชื่อวงศ์   Leguminosae (Caesalpiniaceae) ชRead More…

หางนกยูง

ชื่อวิทยาศาสตร์  Delonix regia  Bojer ex Hook. ชื่อวงศ์     Leguminosae  (Caesalpiniaceae) Read More…

อโศกน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์    Saraca indica Linn. หรือ S. bijuga Prain ชื่อวงศ์     Leguminosae (Read More…

กฤษณา

ชื่อวิทยาศาสตร์  :       Aquilaria crassna Pierre ex H. Lec. ชื่อวงศ์  :      Thymelaeaceae
Read More…

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea fragrans Roxb. ชื่อวงศ์ : Gentianaceae    (ชื่อวงศ์เRead More…

กระแจะ

ชื่อวิทยาศาสตร์     Hesperethusa crenulata Roem. ชื่อพ้อง      Naringi crenulata  Nicolson.Read More…

โคกกะออม

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Cardiospermum halicacabum Linn. ชื่อวงศ์ :   Sapindaceae ชื่อสาRead More…