เตือนภัย! จอคอม – จอมือถือ ตัวก่อ “แสงสีฟ้า” ทะลุกระจกตา เสี่ยงสูญเสียการมองเห็น

ในยุคโควิด-19 ระบาดและสถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจเช่นนี้ Read More…