ลำดับเหตุการณ์ “ปฏิบัติการ 111 วัน” รับมือ-ต่อสู้ “โควิด-19” ของไทย

ข่าวโรคภัยล่าสุด

“หมอแก้ว” ไล่เรียงไทม์ไลน์ของไทย ตั้งแต่การรับทราบโรค “โควิด-19” จนเข้าสู่การออกมาตรการรับมือลดการแพร่เชื้อจนได้เห็นตัวเลขที่น่าพอใจ

วันที่ 19 เม.ย. 2563 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยไล่เรียงการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ประเทศไทยใช้มาตรการใดในการรับมือเพื่อลดการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด ดังนี้

 • ต้นเดือน ธ.ค. 2562 จีนเริ่มพบผู้ป่วยปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุในเมืองอู่ฮั่น
 • 31 ธ.ค. 2562 จีนรายงานต่อองค์การอนามัยโลกว่า พบผู้ป่วยปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุเป็นกลุ่มก้อน 27 คน และทุกคนเกี่ยวข้องกับ Wuhan Huanan Seafood Market และระบุว่าไม่แพร่จากคนสู่คน
 • 3 ม.ค. 2563 จีนรายงานผู้ป่วยเพิ่มเป็น 44 คน ขณะที่กรมควบคุมโรค ของไทย มีการประกาศยกระดับปฏิบัติการ ออกคำสั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงเริ่มคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น
 • 7 ม.ค. 2563 ทางการจีนคิดว่าค้นพบเชื้อแล้ว คือ bat SARS-like coronaviras หรือเชื้อที่ลักษณะคล้ายกับซาร์สซึ่งเจอในค้างคาว
 • 8 ม.ค. 2563 ไทยตรวจพบผู้ป่วยชาวจีนสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สนามบิน
 • 9 ม.ค. 2563 เจอเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยชาวจีนรายดังกล่าว
 • 10 ม.ค. 2563 ห้องปฏิบัติก่ีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจพบเชื้อ bat SARS-like coronaviras ในผู้ป่วย
 • 11 ม.ค. 2563 จีนเปิดตัวเชื้อก่อโรค
 • 13 ม.ค. 2563 ไทยรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก หลังจากพิจารณาข้อมูลต่างๆ และในวันเดียวกัน ยังพบผู้ป่วยสงสัยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเป็นรายที่ 2 ด้วย
 • 15 ม.ค. 2563 พบผู้ป่วยสงสัยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 3 และเป็นคนไทยรายแรก ซึ่งช่วงแรกๆ ตรวจหาเชื้อและวินิจฉัยไม่ง่ายเท่าปัจจุบัน ต้องใช้เวลาพอสมควร รวมถึงเริ่มขยายการเฝ้าระวังไปในกลุ่มผู้ที่สัมผัสผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วย
 • 18 ม.ค. 2563 ผู้ป่วยรายแรกออกจากโรงพยาบาลและเดินทางกลับจีน
 • 20 ม.ค. 2563 ทางการจีนประกาศว่าโควิด-19 สามารถติดจากคนสู่คนได้
 • 22-23 ม.ค. 2563 องค์การอนามัยโลก แต่งตั้งคณะกรรมการภาวะฉุกเฉิน
 • 23 ม.ค. 2563 จีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น
 • 27 ม.ค. 2563 รัฐบาลไทยประกาศยกระดับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์โรคโควิด-19
 • 30 ม.ค. 2563 องค์การอนามัยโลก ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ
 • 31 ม.ค. 2563 พบผู้ป่วยคนไทย ติดเชื้อในประเทศเป็นรายแรก
 • 3 ก.พ. 2563 กรมควบคุมโรคประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายทั่วประเทศ และในช่วงเดือนนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ทั้งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและผู้ติดเชื้อในประเทศ
 • 4 ก.พ. 2563 รับคนไทย 138 คน กลับจากเมืองอู่ฮั่น กักตัวที่ญานทัพเรือสัตหีบ 14 วัน ภายหลังพบว่าในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 1 คน และหายดีจนกลับบ้านพร้อมกับคนไทยที่เหลือได้
 • 11 ก.พ. 2563 พบผู้ป่วยอาการรุนแรงในไทยรายแรก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ พร้อมกันนั้นเริ่มทำการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในผุ้ป่วยปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ
 • 15 ก.พ. 2563 บริษัทยาในญี่ปุ่น บริจาคยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ให้ไทย 200 เม็ด เป็นเวลาเดียวกันกับที่ไทยสั่งซื้อยาดังกล่าวไป แต่ทางบริษัทส่งมาให้ล่วงหน้าก่อน
 • 19 ก.พ. 2563 มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดารป้องการการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับสถานะยาบาลทั่วประเทศ
 • 24 ก.พ. 2563 ยาฟาวิพิราเวียร์ ล็อตแรกที่ไทยสั่งซื้อ 5,000 เม็ด มาถึงกรมควบคุมโรค โดยยาที่ได้รับการบริจาคมา 200 เม็ด ก็ทยอยใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จากนั้นมีผู้ป่วยอาการรุนแรงทยอยเพิ่มขึ้น
 • 29 ก.พ. 2563 ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายแรกของไทย และในวันเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
 • 1 มี.ค. 2563 เริ่มมีการรณรงค์ให้ประชาชนให้หน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้จริง
 • 2 มี.ค. 2563 แรงงานไทยผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้จะเดินทางกลับมาไทย ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีทยอยกลับมาแล้ว จึงมีการเตรียมความพร้อมในระยะต่อมา และนำไปสู่การดูแล
 • 5 มี.ค. 2563 มีการประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย
 • 6 มี.ค. 2563 รายการสนามมวยลุมพินี เป็นจุดเริ่มการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในประเทศไทย
 • 8 มี.ค. 2563 รายการสนามมวยราชดำเนิน
 • 12 มี.ค. 2563 สำนักนายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • 13 มี.ค. 2563 เซียนมวย และผู้มีชื่อเสียงทำหน้าที่เป็นพิธีกรในสนามมวย ประกาศตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ สนามมวยถือเป็นคลัสเตอร์ที่ 1 สถานบันเทิงย่านทองหล่อ เป็นคลัสเตอร์ที่ 2 ส่วนคลัสเตอร์ที่ 3 คือ ผู้ที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญจากมาเลเซีย ทำให้ไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือน มี.ค.
 • 17 มี.ค. 2563 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ รวมถึงให้ปิดมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา สถานบันเทิง นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก พร้อมกับมีการคาดการณ์ว่า หากไม่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จะทำให้มีผู้ป่วยเพิ่งสูงมากกว่า 300,000 คน แต่ในวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา ผู้ป่วยเรายังไม่ถึง 3,000 คน
 • 22 มี.ค. 2563 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุด คือ 188 คน
 • 24 มี.ค. 2563 ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 25 มี.ค. 2563 ประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 26 มี.ค. 2563 เริ่มบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 28 มี.ค. 2563 จ.ปัตตานี ประกาศห้ามคนเดินทางเข้าออก-พื้นที่
 • 29 มี.ค. 2563 จ.ภูเก็ต ประกาศปิดเกาะ ปิดช่องทางเข้าออกทั้งทางบกและเรือ ตั้งแต่ 30 มี.ค. – 30 เม.ย.
 • 29-30 มี.ค. 2563 จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส มีการประกาศเช่นเดียวกัน
 • 31 มี.ค. 2563 ประกาศสิทธิการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 2 เม.ย. 2563 ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร หรือ เคอร์ฟิว 22.00 – 04.00 น.
 • 4 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ห้ามเครื่องบินทุกประเทศและผู้โดยสารเข้าไทย 3 วัน และประกาศเพิ่มในเวลาต่อมาถึง 30 เม.ย. ยกเว้นที่ทำการขออนุญาตไว้แล้ว
 • 7 เม.ย. 2563 ครม. มีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563
 • 8 เม.ย. 2563 กระทรวงวัฒนธรรมออกประกาศห้ามจัดงานสงกรานต์
 • 9 เม.ย. 2563 กทม. และหลายจังหวัดเริ่มประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง หลังจาก 9 เม.ย. จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ มีน้อยกว่า 100 คนมาโดยตลอด
 • 12 เม.ย. 2563 จ.ภูเก็ต สั่งปิดพื้นที่รอยต่อทุกตำบล ตั้งแต่ 13-26 เม.ย. 2563
 • 19 เม.ย. 2563 วันนี้ไม่มีรายผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม คงที่ 47 ศพ แต่มีผู้ป่วยติดเชื้อ 32 ราย หายเพิ่ม 141 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 1,928 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 790 ราย เสียชีวิตคงที่ 47 ศพ ขณะที่ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,765 ราย ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2562 วันนี้ถือเป็นวันที่ 111 ของปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ไทยไม่ได้ใช้มาตรการเรื่องการปิดเมืองหรือสถานที่ต่างๆ เพียงอย่างเดียว แต่เราใช้มาตรการมากมาย รวมถึงเพิ่มความรู้ต่างๆ ให้กับประชาชน เราก็สามารถทำให้ผู้ป่วยชะลดตัวและลดลงได้ดีในระดับหนึ่ง และอยากให้เข้าใจด้วยว่ามาตรการแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เพราะต้นทุนแตกต่างกัน.