เห็ดขี้ควาย หรือ เห็ดวิเศษ

อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร

เห็ดขี้ควาย หรือ เห็ดวิเศษ (Magic mushroom) ชื่อวิทยาศาสตร์: Psilocybe cubensis อยู่ในวงศ์ Strophariaceae

เป็นเห็ดที่มีฤทธิ์กับระบบประสาท มีขึ้นอยู่ตามกองมูลควายแห้ง สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีดคล้ายสีฟางแห้ง บนหัวของร่มจะมีสีน้ำตาลเข็มจนถึงสีดำ บริเวณก้าน ที่ใกล้จะถึงตัวร่ม จะมีแผ่นเนื้อเยื่อบาง ๆ สีขาวแผ่ขยายออกรอบก้าน แผ่นนี้มีลักษณะคล้ายวงแหวน

ลักษณะของเห็ดตัวสมบูรณ์และโตเต็มที่ ตรงบริเวณหมวกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6.5 – 8.8 เซนติเมตร ความสูงของลำต้นประมาณ 5.5 – 8.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 – 1.0 เซนติเมตร

ถิ่นที่พบ

เห็ดขี้ควายมีขึ้นอยู่ทั่วไปแทบทุกภาคของประเทศไทย

อาการออกฤทธิ์

ผู้ที่รับประทานเห็ดนี้ จะมีอาการดังนี้
– มึนเมา
– ประสาทหลอน
– ไม่สามารถลำดับทิศทาง
– เห็นภาพ แสง สีต่างๆ ลวงตา
– มีความคิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลงคล้าย แอลเอสดี

หากกินมากเกินไป จะมีอาการดังนี้
– ควบคุมสติไม่อยู่
– เกิดประสาทหลอนอย่างรุนแรง
– คลื่นไส้ อาเจียน
– อาจเสียชีวิตได้เพราะหายใจติดขัด

หากกินมาระยะเวลานาน จะมีอาการดังนี้
– จะเพลินต่อความรู้สึกต่าง ๆ
– ร่างกายจะเกิดการต้านฤทธิ์ ต้องเพิ่มขนาดการใช้ขึ้นเรื่อย ๆ

สิ่งที่มีผลกับการออกฤทธิ์

– ถ้ารับประทานดอกแห้งจะมึนเมาน้อยกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับการรับประทานดอกสด
– อาการที่เกิดจากการกินเห็ดขี้ควายขึ้นอยู่กับปริมาณ และสภาพของร่างกายของแต่ละบุคคล

การบังคับห้าม

สำหรับในประเทศไทย ดอกเห็ด ก้านเห็ด สปอร์ของเห็ดดังกล่าว จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยผู้ใดผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000-1,500,000 บาท ขณะที่ผู้เสพจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/เห็ดขี้ควาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *