เข็มขาว

อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora ebarbata Craib
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อสามัญ : 
ชื่ออื่น  :   เข็มไม้ (ไทย) , เข็มพระราม (กรุงเทพ) , เข็มปลายสาน (ตานี) , เข็มขาว (พายัพ)

ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ :
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพุ่มแน่น แตกกิ่งใกล้ผิวดินจำนวนมาก
ลำต้นสูงประมาณ 1-3 เมตร เปลือกสีดำ
ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีขอบขนาน ขอบใบเรียบ ปลายเรียวแหลม ผิวค่อนข้างหนา มีหูใบ 2 ข้าง น้ำยางใส
 ดอก ช่อดอกซี่ร่มขนาดใหญ่แน่นทึบ ก้านดอกยาวกว่าดอกเข็มอื่น ๆ ดอกย่อยรูปหลอดปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
ผลเป็นรูปรี เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร มีเนื้อนุ่ม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่สีดำ

สรรพคุณ
ใบ – รสขื่น ฆ่าพยาธิ
ดอก – รสหวานเย็น แก้โรคตา
ราก –  รสหวาน แก้เจ็บตา เจริญอาหาร แก้บวม ขับเสมหะและกำเดา (ลดไข้)  บำรุงไฟธาตุ  แก้บวม

ใช้รากต้มน้ำดื่มเป็นยาช่วยเจริญอาหาร และแก้โรคตาต่างๆ

อ้างอิง
http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=1156&name=Siamese%20white%20ixora
วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540). สารานุกรมสมุนไพร: น. 140, กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *