ผักโขมหนาม

อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus spinosus L.
ชื่อวงศ์   :  Amaranthaceae
ชื่อสามัญ  : Spiny amaranth
ชื่อท้องถิ่น: ผักขมหนาม ผักโขมขาว ผักโหมหนาม(ภาคใต้) ปะตี(เขมร)

ลักษณะ
พืชล้มลุกอายุเพียงปีเดียว สูง 15 – 80 เซนติเมตร ลำต้นมีหนามยาว
ใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบรูปหอก โคนใบและปลายใบแหลม
ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบ มีกลีบดอกสีเขียว 5 กลีบแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน
ผลแห้งแตกได้ รูปขอบขนาน ปลายแยกเป็น 3 พู

สรรพคุณ
ทั้งต้น รสขมเฝื่อนเย็น ต้มดื่มแก้บิดมูกเลือด แก้พิษ ทำให้ลำไส้เย็น แก้ริดสีดวงเลือด แก้รำมะนาด แก้ลงท้อง ขับปัสสาวะ แก้ตกเลือด แก้หนองใน ขับน้ำนม บำรุงน้ำนม แก้ท้องแน่น แก้ริดสีดวงจมูก รมริดสีดวงทวาร ตำพอกหรือทาฝีมะม่วง แก้กลาก แก้ค้น แก้บวม แก้ตุ่มพุพอง แก้พิษ แก้พิษงู ผสมข้าวโพดทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้บวม

ราก รสเฝื่อนเย็น แก้ช้ำำ้ใน ดับร้อน แก้ไข้ แก้ลิ้นเด็กเป็นฝ้าละออง เผาไฟพอดำๆจี้หัวฝีดูดฝีให้แตก ในอินเดียใช้ราก เป็นยารักษากามโรค หนองใน อาการจุกเสียด

ใบ ในอินเดีย ใช้ใบและราก ต้มเป็นยาระบายเด็กและใช้อาบแก้คันจากโรคผิวหนัง ตำพอกแผลที่เป็นหนอง

มีรายงานวิจัยว่า ทั้งต้นมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้เล็ก รากต้านสารพิษที่ทำลายตับ พบรายงานจากประเทศบราซิลว่า พืชนี้เป็นพิษต่อวัว ควายและม้า ทำให้มีอาการเซื่องซึม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องเสียกลิ่นเหม็นมาก บางครั้งมีเลือดปนในอุจจาระ

อ้างอิง
http://www.saiyathai.com/herb/487000.htm
วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540). สารานุกรมสมุนไพร: น. 288, กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=365

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *