สมุนไพร รักษาริดสีดวงทวาร

ลำไส้ และ ระบบขับถ่าย อาหารเพื่อสุขภาพ - สมุนไพร

เพชรสังฆาต
ใช้เถาขนาด 2-3 องคุลี สอดใส่ลงในกล้วยสุก กิน 10-15 วัน

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.doctor.or.th/doctorme/herb/12503

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *