ขนาดองคชาตมนุษย์เพศชาย

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

ขนาดองคชาตมนุษย์เพศชาย หมายถึงความยาวและความกว้างของอวัยวะสืบพันธุ์มนุษย์เพศชาย โดยการให้ความสนใจเกี่ยวกับขนาดองคชาตนี้ได้นำไปสู่อุตสาหกรรมเรื่อง การขยายขนาดองคชาต (penis enlargement) ที่มีการผลิตสแปมอีเมลเป็นจำนวนมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแล้ว หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่กว่าอย่าง กอริลลา มนุษย์เพศชายยังมีขนาดอวัยวะสืบพันธุ์ที่ใหญ่กว่า โดยขนาดองคชาตที่ยาวและหนากว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นทั้งด้านขนาดเมื่อเปรียบเทียบกับอวัยวะที่เหลือของร่างกาย

การวัดขนาดองคชาต

การวัดขนาดองคชาตแต่ละคนให้แม่นยำที่สุด ควรมีการวัดในเวลาที่แตกต่างกันของการแข็งตัว จำนวนหลาย ๆ วัน จากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยด้วยกัน เพื่อสร้างบัญชีขนาดที่อาจเกิดจากความหลากหลายในธรรมชาติ และปัจจัยต่าง ๆ ของการแข็งตัว อย่างเช่น ระดับความยั่วยวนอารมณ์, เวลาของวัน, อุณหภูมิห้อง, ความถี่ของกิจกรรมทางเพศ และความคลาดเคลื่อนของวิธีวัด

ขนาดความยาววัดได้จาก
– การวัดขณะยืนโดยให้องคชาตขนานไปกับพื้นห้อง โดยวัดจากหัวองคชาตถึงส่วนโคนรวมถึงส่วนลาดเอียง ผลการวัดอาจคลาดเคลื่อนถ้าวัดจากด้านใต้ขององคชาต

– ถ้านั่งอยู่หรือหมอบ ส่วนการวัดเส้นรอบวงวัดจากการขยายตัวเต็มที่ขององคชาต โดยวัดในสามตำแหน่งคือ ส่วนหัว ,ส่วนกลาง และส่วนโคน

องคชาตจะต้องแข็งตัวอย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อที่จะทำการวัดอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะทำในเชิงปฏิบัติ

ครั้งหนึ่งเคยมีแพทย์ชาวบราซิลได้ทำการฉีดยาไปที่องคชาตเพื่อให้แข็งตัวเต็มที่ และก็ได้ผลที่สอดคล้องกัน

แพทย์บางคนวัดองคชาตโดยการยืดส่วนที่หย่อนยานขององคชาตให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้

ส่วนการวัดด้วยตัวเองมักจะเชื่อถือไม่ได้เพราะคนมักจะรายงานขนาดอวัยวะเพศให้ใหญ่เกินความจริง

การศึกษาขนาดองคชาต

ขณะที่ผลจากการศึกษามีความหลากหลาย แต่ความเห็นสวนใหญ่คิดว่าขนาดความยาวองคชาตมนุษย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.9–15 ซม. (5.1–5.9 นิ้ว) กับ ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) 95% ของ (10.7 ซม., 19.1 ซม.) (หรือ 4.23 นิ้ว, 7.53 นิ้ว)

และการขยายตัวและเส้นรอบวงประมาณ 12.3 ซม. (4.85 นิ้ว) ขณะแข็งตัวเต็มที่ โดยเฉลี่ยแล้ว องคชาตส่วนใหญ่อยู่ใต้ขนาดเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยความยาวตอนแข็งตัว

นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้แสดงการศึกษาขนาดความยาวตอนแข็งตัวเต็มที่ของผู้ใหญ่ การศึกษามาจากการวัดขนาดด้วยตัวเอง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีความเห็นของรายการว่า การใช้ยาหรือการวิธีทางวิทยาศาสตร์จะได้ผลค่าความเฉลี่ยที่มากขึ้น

ทีมงานวัดที่ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาจากกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุเฉพาะช่วงหนึ่ง หรือการเลือกกลุ่มผู้ใช้ยาเกี่ยวกับเพศ หรือการเลือกด้วยตัวเอง ซึ่งก็อาจได้ผลตัวอย่างที่ลำเอียงได้

การศึกษาจากสิ่งพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1996 (พ.ศ.2539) ใน Journal of Urology สรุปไว้ว่าค่าเฉลี่ยความยาวอยู่ที่ 12.9 ซม. (5.08 นิ้ว) (วัดโดยทีมงาน) จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาขนาดมาตรฐานขององคชาตทั้งความยาวและเส้นรอบวงเพื่อผู้ที่พิจารณาต้องการขยายขนาดองคชาต โดยการใช้ยาเร่งในผู้ชายอเมริกันทั่วไป 80 คน (แตกต่างด้านเชื้อชาติ อายุเฉลี่ย 54 ปี) โดยได้ข้อสรุปว่า

“ไม่ว่าจะอายุหรือขนาดเท่าไหร่ องคชาตที่หย่อนยานก็สามารถเพิ่มขนาดองคชาตได้”

การศึกษาจากสิ่งพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) ใน International Journal of Impotence Research พบว่าค่าเฉลี่ยขององคชาตแข็งตัวของชาวยิว-คอเคเซียน 50 คน อยู่ที่ 13.6 ซม. (5.35 นิ้ว) (วัดโดยทีมงาน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “การระบุทางการแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยของการหดตัวขององคชาตเพื่อคาดเดาขนาดการขยายตัวขององคชาต”

มีการใช้ยาเร่งทั้ง 50 คน กับผู้ที่ได้รับการประเมินว่าเคยบกพร่องในการแข็งตัว (อายุเฉลี่ย 47±14 ปี) ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางองคชาตหรือทางจิตจากข้ามไปในการศึกษาครั้งนี้

การศึกษาของ LifeStyles Condoms พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.9 ซม. (5.9 นิ้ว) และอาจมีการคลาดเคลื่อนไปได้ 2.1 ซม. (0.8 นิ้ว) (วัดโดยทีมงาน) จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของถุงยางอนามัย นักศึกษาจำนวน 401 คนอาสาทำการวัดในระหว่างงานสปริงเบรกปี 2001 (พ.ศ.2544) ที่แคนคูน ประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีจำนวน 300 คนที่ไม่ใช้ยาในการช่วยแข็งตัว ซึ่งผลจากการวัดทั้ง 300 ทำให้ต้องศึกษาเรื่องขนาดเพิ่มเนื่องจากการวัดที่ผ่านมาจะใช้ยาเพื่อวัดขนาด

ค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงตอนแข็งตัว

การศึกษาของ The Cancún LifeStyle พบว่าเส้นรอบวงเฉลี่ยที่ 12.6 ซม. (5.0 นิ้ว) อาจคลาดเคลื่อนที่ 1.3 ซม. (0.5 นิ้ว) คล้ายการสำรวจทั่วไปของการวัดเส้นรอบวงขององคชาตขณะแข็งตัว โดยการวัดที่ตรงส่วนกลางขององคชาต ซึ่งความยากมาจากการศึกษาการวัดด้วยตัวเองซึ่งผลการรายงานอาจมากเกินไปกว่าที่ทีมงานวัดให้

ความยาวตอนยังไม่แข็งตัว

จากการศึกษาความยาวองคชาตขณะยังไม่แข็งตัว มีค่าความยาวที่ 3.5 นิ้ว (8.9 ซม.) (วัดโดยทีมงาน) ความยาวขณะยังไม่แข็งตัวไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับขณะแข็งตัว องคชาตสั้นเมื่อหดตัวอาจขยายตัวอย่างมากก็ได้ หรือองคชาตที่ใหญ่กว่าขณะหดตัวอาจไม่ขยายตัวได้มากก็ได้

ข้อมูลอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/ขนาดองคชาตมนุษย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *