การปฐมพยาบาล กรดหรือด่างเข้าตา

การมองเห็น และ ดวงตา
  1. ห้ามขยี้ตา, รีบล้างตาด้วยน้ำ สะอาดมากๆ และหลายๆ ครั้ง (ดังรูป).
  2. ห้ามใช้ด่างหรือกรดล้างแก้ฤทธิ์, เพราะจะยิ่งมีอันตรายต่อดวงตามากขึ้น.
  3. รีบพาไปหาหมอ

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.doctor.or.th/doctorme/first-aid/12508

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *