โรคพิษสุนัขบ้า โรคน่ากลัวที่มีกับหน้าร้อน

รู้ทันโรค

หน้าร้อน หน้าไหน ก็น่ากลัว เมื่อมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัวมาก จนกลายเป็นวาระแห่งชาติ และห้ามไม่ให้มีการระบาดของโรคนี้อีกในประเทศไทย จึงมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนช่วยกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จนควบคุมการระบาดในประเทศไทยได้ในที่สุด

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อที่เรียกว่า rabies virus เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดสมองอักเสบเฉียบพลันในมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากไม่มียารักษาหากได้รับเชื้อต้องได้รับวัคซีนภายใน 10 วัน และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็สามรถฉีดวัคซีนป้องกันได้เลย

โรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในสัตว์ชนิดใดบ้าง  เชื้อพิษสุนัขบ้าพบในสัตว์หลายชนิดเช่น แมว สุนัข ค้างคาว วัว ลิง ชะนี กระรอก กระต่าย หนูเป็นต้น ส่วนมากสุนัขและแมวจะนำเชื้อสู่คนมากที่สุด แต่ในทวีปอเมริกาค้างคาวจะเป็นตัวนำเชื้อโรคสู่คนมากที่สุด

การติดต่อ  โดยการสัมผัสกับน้ำลายเมื่อถูกกัด ข่วนหรือเลียบริเวณแผล ถูกเลียที่ปากหรือเยื่อบุตา การชำแหละซากสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

อาการ  ระยะที่ 1 จะมีอาการ  ไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร เมื่อยตามตัว หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน บางคนอาจเสียวและคันบริเวณแผล ระยะนี้จะมีอาการ 2-10 วัน

ระยะที่ 2 มีอาการ สับสน วุ่นวาย กระสับกระส่าย กลืนลำบาก กลัวน้ำ อาจชักจนถึงเป็นอัมพาต  ระยะนี้จะมีอาการ 2-7 วัน

ระยะที่ 3 มีภาวะหัวใจล้มเหลว ละเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

การป้องกัน  ควรนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี, หลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์กัด, เมื่อถูกสัตว์กัดควรรีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดหลายๆครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ จดจำลักษณะของสัตว์ที่กัดและไปพบแพทย์ทันที โดยนำประวัติการฉีดวัคซีนไปด้วย, ควบคุมจำนวนสุขนัขและแมว เป็นต้น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ   ควรปล่อยให้สัตว์ตายเอง  จะทำให้ตรวจพบเชื้อได้ง่าย  ถ้าเป็นสุนัขและแมว ควรส่งเฉพาะหัว หรือส่งทั้งซากก็ได้ แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เช่น โค กระบือ ต้องตัดหัวหรือสมองสัตว์ใส่ถุงพลาสติกแช่น้ำแข็ง นำส่งห้องปฏิบัติการ เพราะตัวอย่างที่จะใช้ตรวจโรคคือสมองของสัตว์ ซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวัง อย่าใช้วิธีทุบที่กะโหลก เพราะอาจทำให้สมองเละ และส่งให้เร็วที่สุด โดยต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง โดยผู้ที่ทำการเก็บตัวอย่างต้องสวมถุงมือ หรือใช้ถุงพลาสติกหุ้มมือให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดหลังจากเก็บซาก