โรคทารกดักแด้

รู้ทันโรค

โรคดักแด้ หรือ ทารกดักแด้ หรือ โรคผิวหนังเกล็ดปลาชนิดฮาร์เลควิน (Harlequin-type ichthyosis) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดการหนาตัวของผิวหนังแทบทั่วทั้งบริเวณของร่างกายตั้งแต่แรกเกิด

ผิวหนังจะสร้างแผ่นรูปเพชรที่แยกจากกันด้วยรอยแตกลึก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปทรงของเปลือกตา จมูก ปาก หู และจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนและขา Restricted movement of the chest can lead to breathing difficulties.

แผ่นต่าง ๆ นี้จะหลุดลอกออกในเวลาหลายสัปดาห์

อาการแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การคลอดก่อนกำหนด, การติดเชื้อ, ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกาย, และ ภาวะขาดน้ำ

โรคทารกดักแด้ถือเป็นรูปแบบของโรคผิวหนังเกล็ดปลาที่รุนแรงที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/เด็กดักแด้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *