กาฬโรค โรคห่าชนิดหนึ่งที่ทั้งโลกต้องจดจำ

รู้ทันโรค

กาฬโรค (plague) เป็นโรคติดเชื้อถึงตายที่เกิดจากเอ็นเทอโรแบคทีเรีย Yersinia pestis ซึ่งตั้งตามชื่อนักวิทยาแบคทีเรียชาวฝรั่งเศส-สวิส อเล็กซานเดอร์ เยอร์ซิน


โรคดังกล่าวรู้จักกันตลอดประวัติศาสตร์ เนื่องจากจำนวนการเสียชีวิตและการทำลายล้างที่โรคอื่นเทียบไม่ได้

สาเหตุของกาฬโรค

กาฬโรคเป็นโรคที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะและหมัดเป็นตัวแพร่สู่มนุษย์

กาฬโรคสามารถแพร่ในอากาศ ผ่านการสัมผัสโดยตรง หรือโดยอาหารหรือวัสดุที่ปนเปื้อน ขึ้นอยู่กับการติดเชื้อที่ปอดหรือสภาพสุขาภิบาล

อาการของกาฬโรค

อาการของกาฬโรคขึ้นอยู่กับบริเวณที่มีเชื้อมากในแต่ละบุคคล เช่น
– กาฬโรคที่ต่อมน้ำเหลือง (bubonic plague)
– กาฬโรคแบบโลหิตเป็นพิษ (septicemic ) ในหลอดเลือด
– กาฬโรคแบบมีปอดบวม (pneumonic plague) ในปอด ฯลฯ

การรักษาผู้ป่วยกาฬโรค

กาฬโรครักษาได้หากตรวจพบเร็ว และปัจจุบันยังระบาดอยู่ในบางส่วนของโลก

หมายเหตุ : โรคห่า คือโรคระบาดอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้คนตายจำนวนมาก เช่น โรคลงราก (อหิวาตกโรค) และกาฬโรค

ข้อมูลอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/กาฬโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *