จับตา 9 ประเทศเสี่ยงเกิด “เศรษฐกิจถดถอย” ภายใน 12 เดือน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

จับตา 9 ประเทศเสี่ยงเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เผย “รัสเซีย-เยอรมนี-ศรีลังกา” โอกาสสูงสุด 90%

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาว ณัฐนันท์ รำเพย นักเศรษฐศาสตร์จาก Bnomics เพจข้อมูลการเงินของธนาคารกรุงเทพ ได้สรุปข้อมูลน่าสนใจจาก Bloomberg Consensus ว่า จากสภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุ่มประเทศซึ่งถูกคาดการณ์จากกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ว่า มีโอกาสเกิด Recession ในรอบ 12 เดือนข้างหน้าค่อนข้างมากที่น่าสนใจมีดังนี้

รัสเซีย โอกาสเกิด Recession 90%
เยอรมนี โอกาสเกิด Recession 90%
ศรีลังกา โอกาสเกิด Recession 90%
อิตาลี โอกาสเกิด Recession 80%
สหราชอาณาจักร โอกาสเกิด Recession 80%
สหรัฐอเมริกา โอกาสเกิด Recession 60%
ฝรั่งเศส โอกาสเกิด Recession 58%
แคนาดา โอกาสเกิด Recession 53%
ปากีสถาน โอกาสเกิด Recession 43%
โดยจะเห็นว่า ประเทศซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะเกิด Recession ในรอบ 12 เดือนข้างหน้า หลายประเทศเป็นประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสภาวะสงครามยูเครน จนเกิดสภาวะขาดแคลนพลังงาน

ประเทศที่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากก็ถูกคาดการณ์ว่า จะยิ่งมีโอกาสจะเกิด Recession มากเช่นกัน เยอรมนี (90%) หรือ อิตาลี (80%) แต่ประเทศอย่างฝรั่งเศส (58%) ซึ่งพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียน้อยกว่า ก็มีโอกาสเกิด Recession น้อยกว่า

ส่วนประเทศอย่างสหราชอาณาจักร ที่ล่าสุดต้องถอนนโยบายการคลังไป ก็ทำให้ความเชื่อมั่นต่อนโยบายประเทศลดลง จนทำให้ถูกคาดการณ์โอกาสการเกิด Recession ขึ้นไปสูงถึง 80%

ขณะที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะสงครามในยูเครนเช่นกัน ทำให้การคาดการณ์ว่าจะเกิด Recession ปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อย ๆ

 

อีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่น่ากังวลใจเช่นกัน คือ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งมีสถานะทางการเงินไม่เข้มแข็งมากนัก ตัวอย่างประเทศในกลุ่มนี้ คือ ประเทศศรีลังกา ซึ่งถูกคาดการณ์ว่า มีโอกาสเกิด Recession ถึง 90% และประเทศปากีสถาน ซึ่งล่าสุดตัวโอกาสเกิด Recession ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 43%

โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีความเสี่ยงในช่วงถัดไปยังมีอีกหลายประเทศ ที่น่ากังวลใจยิ่งกว่า คือ วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้มักจะนำไปสู่วิกฤติในการใช้ชีวิตภาคประชาชน จนจะเกิดเป็นวิกฤติการเมือง

สำหรับประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่า มีโอกาสเกิด Recession 15% ส่วนอินเดียเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมาก ซึ่ง Bloomberg Consensus มองว่า ไม่มีโอกาสเกิด Recession เลยภายใน 12 เดือน

หมายเหตุ: ประเทศซึ่งอยู่ในรายชื่อไม่ใช่ประเทศทั้งหมดซึ่งมีโอกาสเกิด Recession มากกว่า 50% ใน Bloomberg Consensus และข้อมูลของบางประเทศเป็นข้อมูลเดือนกันยายน 2022