ประกันโรคร้ายแรง (iCare) – (กรุงไทย-แอกซ่า)

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Term)

นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรง

ที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ผลประโยชน์

คุ้มครองโรคร้ายแรง
90 โรค
เคลมได้หลายครั้ง สูงสุดถึง
5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
100,000 บาท

สิทธิประโยชน์

  • คุ้มครอง 90 โรค ครอบคลุมทุกระยะ
  • จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย (รวมคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 18 ปี)
  • บริษัทฯ จ่ายเบี้ยแทนเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
  • ใส่ใจดูแล มอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก
  • มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *