แอนตาซิด (Antacid)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดและยาน้ำแขวนตะกอน เป็นยาสูตรผสมระหว่างยา ที่มีชื่อสามัญว่าอลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide ) และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide)
ข้อบ่งใช้ รักษาอาการที่เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป อาการแสบยอดอก
คำแนะนำในการใช้ยา – ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ยกเว้นแพทย์สั่ง
<br>- ยานี้ใช้ออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อมีภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารแล้ว ไม่ได้ใช้ในการป้องกันการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
<br>- ยานี้มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมซึ่งอาจทาให้ยาหลายชนิดมีการดูดซึมลดลง จึงควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งว่าท่านกำลังกินยาอะไรเป็นประจำ
<br>- แนะนาให้มีการปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยานี้ เช่น ลดความเครียด หยุดสูบบุหรี่ จากัดการดื่มแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงกินอาหารรสเผ็ดจัด การกินอาหารไขมันสูง การดื่มกาแฟ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – ท้องผูก และอาจทาให้เกิดริดสีดวงทวาร ทางเดินอาหารอุดตัน แต่สามารถบรรเทาอาการนี้โดยการดื่มน้ำมากๆ หรือใช้ยาลดกรดที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียม หรือกินร่วมกับยาระบายที่ทาให้อุจจาระนิ่มลง
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
ข้อควรระวังอื่นๆ – ระวังการใช้ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายมาก ท้องผูก มีการทำงานของไตบกพร่อง หรือมีนิ่วในไต
<br>- ระวังการใช้ยานี้ในปริมาณมากเกินขนาดทาให้เกิดภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูง จึงเกิดอาจอันตรายต่อผู้ป่วยที่การทำงานของไตไม่ดี
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
<br>2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *