อัลโลพูรินอล (Allopurinol)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 100 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ใช้ลดกรดยูริกในเลือด
คำแนะนำในการใช้ยา ยานี้ต้องทานต่อเนื่อง ไม่ควรหยุดยาเอง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – ในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยานี้ อาจเกิดการแพ้ทางผิวหนัง เช่น มีผื่นขึ้น เป็นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปาก หลังใช้ยา หากมีอาการให้หยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์ทันที
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – ในช่วงแรกของการใช้ยา อาจมีอาการกำเริบของโรคเกาต์ ซึ่งหากมีอาการ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ไม่ควรหยุดยาเอง
– ดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันระหว่างใช้ยานี้เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไต
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *