โคลชิซิน (Colchicine)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 0.6 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันจากโรคเกาต์, ใช้ป้องกันอาการปวดข้อสำหรับโรคเกาต์
คำแนะนำในการใช้ยา – รับประทานเฉพาะเวลามีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์และหยุดยาเมื่ออาการปวดหาย
– ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่างๆของร่างกายได้ หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง หรือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ควรรีบไปพบแพทย์
– หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *