นอร์จิสิค (Norgesic)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดสูตรผสมระหว่าง พาราเซตามอล 450 มิลลิกรัม และ ออเฟนนาดรีน 35 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ ยาบรรเทาอาการปวดจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง
คำแนะนำในการใช้ยา – ระวังการใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบเพราะอาจทำให้ได้รับยาซ้ำซ้อนจนเกินขนาด
– ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ จึงต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือในระหว่างการทำงานกับเครื่องจักรกลที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอาจทำให้เกิดอาการปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน มึนงง
– การกินยาเกินกว่าขนาดที่ระบุไว้ อาจทำให้เกิดตับอักเสบ และนำไปสู่ภาวะตับวายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคตับอยู่ก่อน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หากรับประทานยาต่อเนื่องแล้วมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือ ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน และความจำเลอะเลือน
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *