เซททิริซิน (Cetirizine)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม และยาน้ำเชื่อมขนาด 5 มิลลิกรัม/5ซีซี
ข้อบ่งใช้ ยาบรรเทาอาการต่างๆ จากการแพ้ เช่น – น้ำมูกไหล ตาแดง คันตา คันจมูก คันคอ จาม ในโรคเยื่อจมูกอักเสบหรือไข้ละอองฟาง – ใช้เพื่อบรรเทาอาการทางผิวหนัง เช่น คัน ผื่นลมพิษ
คำแนะนำในการใช้ยา หากใช้ยานี้แล้วมีอาการง่วงซึม เวียนศีรษะ ตาพร่า ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา – อาจพบอาการง่วงซึม แต่พบได้น้อย
– คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย ปากแห้ง คอแห้ง เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
– ผิวหนังไวต่อแสง
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้หรือแพ้ยาไฮดรอกซิซีน (hydroxyzine)
– ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง
อันตรกิริยาระหว่างยา ไม่ควรใช้ร่วมกับยานอนหลับหรือยาคลายกังวล ยาต้านไวรัสเอดส์บางชนิด (เช่น ริโทนาเวียร์) หรืออย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – เนื่องจากยาถูกขับออกทางน้ำนมได้ หากท่านอยู่ในระหว่างการให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ทั้งนี้หากมีเหตุผลทางการแพทย์ แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ได้
– ระวังการใช้ยาในเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน
– ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชัก ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด หรือปัสสาวะคั่ง และในผู้ป่วยโรคไต
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง:
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18].http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *