เอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

ยาน่ารู้
ยาเม็ดขนาด 90 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้ – บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ กระดูกสันหลังอักเสบข้อยึดติด ข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเกาต์ – บรรเทาอาการปวดประจาเดือนชนิดปฐมภูมิ – บรรเทาอาการปวดจากการผ่าตัดช่องปากหรือทาฟัน
คำแนะนำในการใช้ยา – ถ้าเวียนศีรษะ รู้สึกหมุน หรือง่วงนอนขณะรับประทานเอทอริคอกสิบ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
– ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่าเกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
– บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
– หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
– ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
– อาการปวดเค้นหัวใจ
– เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้
อาการที่ไม่จาเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
– อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องร่วง แสบยอดอก
– เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ความดันเลือดสูง อาการใจสั่น นอนไม่หลับ ผื่น แผลเปื่อยในช่องปาก
– อาการบวมน้ำกดไม่บุ๋มที่ส่วนปลายมือหรือเท้า
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ รวมถึงยาอื่นๆ ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเอมไซม์ชื่อ COX-2
– มีแผลของทางเดินอาหาร หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร มีการทางานของตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง มีภาวะความดันเลือดสูง มีภาวะหัวใจล้มเหลว
– มีอายุต่ากว่า 16 ปี
– มีครรภ์หรือให้นมบุตร
อันตรกิริยาระหว่างยา อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนที่ทางเดินอาหาร ได้แก่ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยซึ่งเคยมีประวัติของโรคทางเดินอาหาร
– ระวังการใช้หากท่านเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคหืด ตับทำงานบกพร่องรุนแรง
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *